The International Maew Boran Association

         ข้าพเจ้า บุณยาพร ภู่แก้ว เริ่มเลี้ยงแมวตั้งแต่พ.ศ.2540 จากแมวจรเข้ามาในบ้าน 1 ตัว แล้วเลยเลี้ยงไว้และเห็นความน่ารักของแมวจรก็เลยศึกษาเรื่องแมวไทยอย่างจริงจัง และได้ไปพบแมวไทยพันธุ์แท้

ที่สมุทรสงคราม หรือศูนย์อนุรักษ์แมวไทย ที่อัมพวา

        ดิฉันได้ศึกษาเรื่องแมวไทยกับกำนันปรีชามาโดยตลอด ท่านสอนให้รู้จักแมวไทยทุกสายพันธุ์ พอปี พ.ศ. 2550 ก็เริ่มซื้อแมวมาเลี้ยงสายพันธุ์แรกคือ วิเชียรมาศ และปัจจุบันนี้มีแมวเลี้ยงครบทุกสายพันธุ์ ได้แก่ วิเชียรมาศ ขาวมณี โกนจา ศุภลักษณ์ โคราช และแมวไทยเบอร์มิส

ฟาร์มแมวไทย คุณบุณยาพร