The International Maew Boran Association


คุณปรีชา วัฒนา อายุ 64 ปี ชื่อเล่น ตุ๊ (Dtu) เป็นคนจังหวัดตราด มาโตและเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ เคยฝันว่าจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น แต่ต้องผิดหวังเมื่อบุพการีได้เสียชีวิต เลยต้องกลับไปสู่บ้านเกิดที่เกาะไม้ซี้ (ตรงข้ามเกาะกูด) เพื่อไปรับช่วงงานต่อจากบิดา คือการทำสวนยาง และสวนมะพร้าวจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขา ทำให้ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ อีกครั้ง ในฐานะมนุษย์เงินเดือน ทำงานอยู่เป็นเวลากว่า 30 ปี จนเกษียณอายุงานในตำแหน่งฝ่ายจัดซื้อของภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น      แมวตัวแรก คือ วิเชียรมาศ เพศ เมีย ได้มาจาก คุณอารีย์  อยู่บำรุง  ภายหลังเลี้ยงมาได้ระยะที่พร้อมผสมพันธุ์ คุณปรีชา ได้นำแมวของเขาไปผสมกับแมววิเชียรมาศตัวผู้สายพันธุ์แท้ของนักอนุรักษ์แมวไทยท่านหนึ่งคือ คุณปรีชา คุปตะบุตร ที่อัมพวา และได้พยายามผสมนานกว่า 3 ปี จึงได้วิเชียรมาศตัวน้อยหลายตัวมาชื่นชม เพียง 3 ตัวเท่านั้น คุณปรีชา เก็บไว้ 2 ตัวส่วนอีก 1 ตัวให้คนอื่นมารับเลี้ยง  หลังจากนั้นจึงพยายามหาแมววิเชียรมาศมาเรื่อยๆได้มา ประมาณ 40 ตัวจากทุกที่     วันหนึ่งมี คุณนเรนทร์ เจ้าหน้าที่เขตบางรัก เข้ามาเยี่ยมชมแมววิเชียรมาศที่บ้าน  จึงได้คัดเลือกให้เป็นภูมิปัญญาเขตบางรักปี 2555 และหลายอีกรางวัลต่อมา สิ่งเหล่านี้อีกเป็นแรงบันดาลใจให้ให้คุณปรีชาทำหน้าที่เป็นผู้เพาะพันธ์พร้อมกับการอนุรักษ์แมวควบคู่กับการช่วยเหลือแมวจรจัดที่ จุฬา อีกด้วย     ต่อมามี อาจารย์ พุทธินคร ต้อยสำราญ  จากโรงเรียนสารพัดธนบุรี แนะนำเรื่องการค้าขายบนออนไลน์จึง  ทำให้คุณปรีชา ได้มี website แมวไทยเป็นของตนเองจนถึงบันนี้ สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.แมวไทย.com เนื่องจากการค้าขายบนออนไลน์ทำให้มีคนเข้าเยี่ยมชม website เป็นจำนวนมาก มีความสนใจแมวไทย และมีผู้คนมาเยี่ยมคุณปรีชาที่บ้านไม่ขาดสาย  มีหลายรายการติดต่อขอสัมภาษณ์เพื่อเป็นความรู้กับคนไทยให้หันมาอนุรักษ์แมวไทย เลี้ยงแมวไทย  น่าภูมิใจกับคุณปรีชาเป็นอย่างยิ่ง


Breeders:  Khun Preecha Vadhana & Khun Kingkarn Vadhana

The Maew Thai Cattery - Bangkok, Thailand