The International Maew Boran Association

          ดญ.นิมิต (น้ำองุ่น) สุทธิสัตย์รัฐเสรี เด็กหญิงเชื้อสายไทยจากกรุงเทพฯโดยกำเนิด

อายุ 9 ปี เธอผู้ซึ่งหลงใหลในแมวไทยสายพันธุ์ "ขาวมณี" ("ขาวมณี" มีความหมายว่าอัญมณีสีขาว) ทั้งหมดนี้ได้ก่อกำเนิดขึ้นจาก การสั่งสมประสบการณ์ของครอบครัวเธอ ที่ประกอบธุรกิจฟาร์มสัตว์เลี้ยงนานาชาติ "Gracehouse International Farm" เมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลและแรงบันดาลใจนี้ ทำให้เธอเลือก แมวหลวงแห่งราชสำนักของไทยที่ได้มีการกล่าวอ้างถึงแมวไทยโบราณสายพันธุ์ต่างๆในสมุดข่อยโบราณ จนถึงตอนต้นแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเริ่มตั้งแต่ปี พศ. 2325 - ปัจจุบัน ด้วยเหตุผลเพียงเพราะ ความฉลาดหลักแหลม ตวามสง่างาม และความมีเสน่ห์น่าหลงใหลไร้กาลเวลานี้เอง ที่ทำให้เธออยากจะป่าวประกาศให้โลกรู้ว่า แมวขาวของไทยก็ไม่เป็นสองรองใครในโลก!
          ในช่วงเวลาแห่งการก่อกำเนิดฟาร์มแมวนานาชาติสัญชาติไทยนามว่า "WhyWhiteThaiCat Cattery" เธอและครอบครัวได้มีโอกาสพบกับ คุณปรีชา วัฒนา แห่ง Maew Thai Cattery (กำนัน)

คุณปรีชา พุคคะบุตร (รวมทั้ง คุณนันธยา บุตรสาวผู้สืบทอดเจตนารมย์) แห่งศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณ The Thai Cat Center คุณปภาวรินท์ คล้ายฉิม แห่งบ้านแมวขาวมณีไทยแท้นุชนพเก้าพิษณุโลก คุณไพรัช คุ้มสว่าง แห่งบ้านอารีย์แมวไทย Aree Siam Cattery คุณมัทนียา ภัทรกมล แห่งบ้านไทยวิฬาร์ Thai Wila Cattery และครั้งสำคัญได้พบกับผู้บริหารสูงสุดของสมาคมพันธุ์แมวโลก "FFF: Feline Fanciers Federation" โดยได้มีโอกาสพบกับ Mr.Danny Tai และ Mr.Chris Wong ผู้ซึ่งได้กรุณาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แห่งการสืบสานและอนุรักษ์สายพันธุ์แมวไทยแท้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ แมวพันธุ์ไทยแท้ขาวมณี ที่ไม่ด้อยเป็นสองรองใครในโลก! และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ คนนี้ ได้เลือกที่จะตอบด้วยการตั้งคำถามที่ว่า "ขาวมณี เพราะเหตุใด เธอจึงงดงามล้ำค่ามากยิ่งนัก?"
        ปัจจุบันนี้ ดญ.น้ำองุ่น และแมวขาวมณี แห่งฟาร์มแมวไทยโบราณนานาชาติ WhyWhiteThaiCat Cattery ได้เป็นผู้หนึ่งในนักพัฒนาสายพันธุ์แมวไทยขาวมณีที่อายุน้อยที่สุดในโลก ร่วมกับสมาคม FFF and TIMBA ตั้งแค่วันที่ 16 พฤษภาคม 2019 เป็นต้นมา

ฟาร์มแมวไทย : วายไวท์ ไทยแคท แคทเทอรี่